arrowИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ arrow ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ

Основно меню
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Обява за свободни места за лекари, специализанти и професионалисти здравни грижи
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018

 

 
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ

ОТДЕЛ "ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ"

ЗА КОНТАКТИ: 046/682268

гр. Ямбол, ул. "Панайот Хитов" 30

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД


Раздел: ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ”

преписка - 00744-2014-0007

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138363032

тръжна документация за сваляне - opasniotpadyci2014.rar


тип документфайл за тегленедата на качване
решение за откриване на процедуратасвали
22.10.2014
обявление за обществената поръчкасвали
22.10.2014
документация за участие в процедуратасвали
22.10.2014
протокол на комисиясвали
18.02.2015
решение за класиранесвали
19.02.2015
договор

свали

06.03.2015
Име на фирмата
Дата на връщане на гаранцията за участиеОснование
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
06.03.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Име на фирмата
Дата на плащането
Основание за плащане и размер в лв. без ДДС
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
29.04.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3179,30
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора

04.06.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологини отпадъци - 2171.20
"Ловамед груп" ООД - Стара Загора

29.06.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 2491.15
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
30.07.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологичниотпадъци - 4150.11
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
28.08.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3405.94
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
29.09.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3326.25
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
30.10.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3239.27
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
29.12.2015
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 7365.02
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
28.01.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3359.60
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
29.02.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 2158.33
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
30.03.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 5193.64
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
27.04.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3894.88
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
31.05.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 4187.62
"Ловамед груп" ООД - гр. Стара Загора
29.06.2016
Транспортиране и обезвреждане на опасни биологични отпадъци - 3337.14

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2018 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.

Warning: include(/var/spool/count.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/prostak/public_html/index.php on line 252

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/spool/count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/pear') in /home/prostak/public_html/index.php on line 252