arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура

«ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА 2015-2016 ГОДИНА В МБАЛ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" АД - ГР. ЯМБОЛ»


уникален код в Портала за обществени поръчки - 9038736

Тип документФайл за тегленеДата на качване
публична покана и приложениясвали
06.02.2015
протокол на комисия

свали

18.02.2015
Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Медиком 2000 ООД - гр. София04.03.201506.03.2015
Бургас Медик ООД - гр. Бургас04.03.201506.03.2015
Клинимаг ООД - гр. София05.03.201506.03.2015
ЕТ Савена Тодоров Савов - гр. София
11.03.2015
12.03.2015
Перфект медика ООД - гр. Стара Загора
10.03.2015
12.03.2015

Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна

07.04.2015
08.04.2015
Име на фирматаДата на връщане на гаранцията за участие
Основание
Медиком 2000 ООД - гр. София05.03.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Бургас Медик ООД - гр. Бургас05.03.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Клинимаг ООД - гр. София06.03.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЕТ Савена Тодоров Савов - гр. София
13.03.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Перфект медика ООД - гр. Стара Загора
11.03.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Елпак - лизинг ЕООД - гр. Варна
14.04.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Име на фирматаДата на плащане
Основание за плащане и размер в лв. без ДДС
Медиком 2000 ООД - гр. София
29.04.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1205.68
Бургас Медик ООД - гр. Бургас
29.04.2015Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 817.03
Клинимаг ООД - гр. София
29.04.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 127.98
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София
29.04.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 167.61
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора
29.04.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 653.31
Медиком 2000 ООД - гр. София28.05.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура -1245.56
Бургас Медик ООД - гр. Бургас28.05.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 817.02
Клинимаг ООД - гр. София28.05.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура -160.25
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора28.05.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура -1020
Медиком 2000 ООД - гр. София29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1245.56
Клинимаг ООД - гр. София29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 160.25
Бургас Медик ООД - гр. Бургас29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 818.87
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна
29.06.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 128.47
Медиком 2000 ООД - гр. София10.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Клинимаг ООД - гр. София30.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 111.52
Бургас Медик ООД - гр. Бургас30.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София30.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора30.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна30.07.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 171.30
Бургас Медик ООД - гр. Бургас28.08.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14 
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София28.08.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165 
Медиком 2000 ООД - гр. София28.08.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17 
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора28.08.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020 
Медиком 2000 ООД - гр. София29.09.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Бургас Медик ООД - гр. Бургас29.09.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София29.09.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора29.09.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Медиком 2000 ООД - гр. София30.10.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Бургас Медик ООД - гр. Бургас30.10.2015Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София30.10.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора30.10.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Медиком 2000 ООД - гр. София27.11.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Бургас Медик ООД - гр. Бургас27.11.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София27.11.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора27.11.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Медиком 2000 ООД - гр. София29.12.2015
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Бургас Медик ООД - гр. Бургас29.12.2015Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София29.12.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора29.12.2015Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Бургас Медик ООД - гр. Бургас28.01.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София28.01.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора28.01.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Медиком 2000 ООД - гр. София29.02.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 934.17
Бургас Медик ООД - гр. Бургас29.02.2016Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София29.02.2016Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора29.02.2016Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Медиком 2000 ООД - гр. София30.03.2016Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1868.33
Бургас Медик ООД - гр. Бургас30.03.2016Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 820.14
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София30.03.2016Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 165
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора30.03.2016Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 1020
Бургас Медик ООД - гр. Бургас27.04.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на обща апаратура - 528.20
ЕТ "Савена Тодор Савов" - гр. София27.04.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 218.23
"Перфект медика" ООД - гр. Стара Загора27.04.2016
Поддръжка и сервизно обслужване на специализирана апаратура - 876.90

Име на фирматаДата на прекратяване на договора
Основание
Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна
19.06.2015
чл. 15, б. Е от договора
Клинимаг ООД - гр. София
19.06.2015
чл. 15, б. Е от договора

Име на фирматаДата на връщане на гаранцията за изпълнение
Основание
Елпак-лизинг ЕООД - гр. София
02.07.2015
във връзка с прекратен договор на 19.06.2015
Клинимаг ООД - гр. София
02.07.2015
във връзка с прекратен договор на 19.06.2015

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2021 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.

Warning: include(/var/spool/count.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/prostak/public_html/index.php on line 252

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/spool/count.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/share/pear') in /home/prostak/public_html/index.php on line 252