arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура

«Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри, доставка на канцеларски материали и хартия за медицинска апаратура»


уникален код в Портала за обществени поръчки - 9039992

Тип документФайл за тегленеДата на качване
публична покана и приложениясвали
20.03.2015
протокол на комисия

свали

17.04.2015
Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Договор с "Тони" ЕООД - гр. Ямбол21.04.2015
21.04.2015
Договор с ET "Желязко Желев - 80" - гр. Ямбол04.05.2015
08.05.2015
Договор с "Елпак-лизинг" ЕООД - гр. Варна11.05.2015
15.05.2015


Име на фирмата
Дата на връщане на гаранцията
Основание
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол
22.04.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Кооперация Панда
22.04.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЕТ "Желязко Желев - 80"
05.05.2015

чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Кооперация "Панда"
05.05.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
"Елпак-лизинг" ЕООД
15.05.2015
чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Име на фирмата
Дата на плащане
Основание - размер в лв. без ДДС
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол
29.06.2015
Доставка на канцеларски материали - 1161.70
ЕТ "Желязко Желев - 80"
29.06.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 2315.97
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол30.07.2015
Доставка на канцеларски материали - 931.58
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол28.08.2015
Доставка на канцеларски материали - 1105.17
ЕТ "Желязко Желев - 80"28.08.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1277.95
"Елпак-лизинг" ЕООД28.08.2015
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 651.25
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол29.09.2015
Доставка на канцеларски материали - 1051.07
ЕТ "Желязко Желев - 80"29.09.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1669.12
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол30.10.2015
Доставка на канцеларски материали - 784.52
ЕТ "Желязко Желев - 80"01.10.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 784.52
ЕТ "Желязко Желев - 80"07.10.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 488.56
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол27.11.2015
Доставка на канцеларски материали - 827.25
ЕТ "Желязко Желев - 80"02.11.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри -1473.59
"Елпак-лизинг" ЕООД27.11.2015
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 210
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол29.12.2015
Доставка на канцеларски материали - 630.05
ЕТ "Желязко Желев - 80"04.12.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1609.95
ЕТ "Желязко Желев - 80"29.12.2015
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 490.23
"Елпак-лизинг" ЕООД29.12.2015
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 287
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол28.01.2016
Доставка на канцеларски материали - 680.52
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол01.02.2016
Доставка на канцеларски материали - 761.14
ЕТ "Желязко Желев - 80"29.02.2016
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 630.12
ЕТ "Желязко Желев - 80"29.02.2016
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1194.18
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол30.03.2016
Доставка на канцеларски материали - 761.91
ЕТ "Желязко Желев - 80"30.03.2016
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1157.42
ЕТ "Желязко Желев - 80"31.03.2016
Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 535.19
"Елпак-лизинг" ЕООД31.03.2016
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 172
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол27.04.2016
 Доставка на канцеларски материали - 1213.74
ЕТ "Желязко Желев - 80"27.04.2016
 Услуга по изготвяне и доставка на медицински формуляри - 1746.89
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол31.05.2016
Доставка на канцеларски материали - 1042.35
"Елпак-лизинг" ЕООД31.05.2016
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 262
"Тони" ЕООД - гр. Ямбол22.06.2016
Доставка на канцеларски материали - 114.38
ЕТ "Желязко Желев - 80"01.06.2016
Доставка на канцеларски материали - 1102.26
"Елпак-лизинг" ЕООД02.06.2016
Доставка на хартия за медицинска апаратура - 42

Име на фирматаДата на връщане на гаранцията за изпълнение
ОснованиеДата на публикуване
Договор с "Тони" ЕООД - гр. Ямбол22.04.2016
съгласно договора
22.04.2016
Договор с ET "Желязко Желев - 80" - гр. Ямбол05.05.2016
съгласно договора
05.05.2016
Договор с "Елпак-лизинг" ЕООД - гр. Варна16.05.2016
съгласно договора
16.05.2016

Име на фирматаДата на приключване на договораОснованиеДата на публикуване
Договор с "Тони" ЕООД - гр. Ямбол21.04.2016
съгласно договора
21.04.2016
Договор с ET "Желязко Желев - 80" - гр. Ямбол04.05.2016
съгласно договора
04.05.2016
Договор с "Елпак-лизинг" ЕООД - гр. Варна11.05.2016
съгласно договора
11.05.2016

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.