arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на медицински изделия

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на медицински изделия
 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА «Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД»

Преписка: 00744-2015-0005

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333237353136

тръжна документация за теглене - свали

Тип документФайл за тегленеДата на качване
решение за откриване
свали07.08.2015
обявлениесвали07.08.2015

тръжна документация

свали


07.08.2015
решение за промяна
свали20.08.2015
тръжна документация след промяната
свали20.08.2015
предварителен протокол
свали01.10.2015
П О К А Н А


    На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 02.10.2015 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МБАЛ „Св.Пантелеймон” АД гр.Ямбол и с предмет “Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД”, открита с Решение №20 от 07.08.2015 г.
    Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 
    За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.
свали28.09.2015
протокол от работата на комисиятасвали11.11.2015
решение за класиранесвали11.11.2015

Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
РСР ЕООД - гр. София - свали03.12.201510.12.2015
Ливедамед - 2000 ООД - гр. София - свали04.12.201510.12.2015
Софарма Трейдинг АД - гр. София - свали04.12.201510.12.2015
МТИ ООД - гр. София - свали04.12.201510.12.2015
ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД - свали08.12.2015
10.12.2015
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - свали08.12.2015
10.12.2015
БУЛМАР МЛ ООД - свали08.12.2015
10.12.2015
ИНФОМЕД ЕООД - свали08.12.2015
10.12.2015
Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД - свали08.12.2015
10.12.2015
ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ ООД - свали16.12.2015
18.12.2015
ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД - свали22.12.2015
23.12.2015

Име на фирматаДата на връщане на гаранцията
Основание
БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ЕООД - гр. София
02.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
РСР ЕООД - гр. София
04.12.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Ливедамед - 2000 ООД - гр. София07.12.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Софарма Трейдинг АД - гр. София07.12.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
МТИ ООД - гр. София07.12.2015чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
АГАРТА-ЦМ ЕООД
10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
БУЛМАР МЛ ООД10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ИНФОМЕД ЕООД10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД10.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЮНИВЪРСИТИ МЕДИКАЛ РИСЪРЧ ООД17.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД23.12.2015
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
 


Име на фирмата


Дата на плащането
Основание за плащане  и размер в лв. без ДДС
Дата на публикуване
РСР ЕООД - гр. София28.01.2016
Доставка на медицински изделия - 31.3518.02.2016
МТИ ООД - гр. София28.01.2016
Доставка на медицински изделия - 4008.7018.02.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София28.01.2016
Доставка на медицински изделия - 3524.2918.02.2016
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София
28.01.2016
Доставка на медицински изделия - 45518.02.2016
ИНФОМЕД ЕООД - гр. София
28.01.2016
Доставка на медицински изделия - 120.4018.02.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София29.02.2016
Доставка на медицински изделия - 5272.38
18.03.2016
Булмар МЛ оод - гр. София
29.02.2016
Доставка на медицински изделия - 672
18.03.2016
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София29.02.2016
Доставка на медицински изделия - 736.5
18.03.2016
Б.Браун Медикал ЕООД
29.02.2016
Доставка на медицински изделия - 692.7318.03.2016
Емония Фарматех България ЕООД
29.02.2016
Доставка на медицински изделия - 276.66
18.03.2016
МТИ ООД - гр. София30.03.2016
Доставка на медицински изделия - 2864.8015.04.2016
Ливедамед - 2000 ООД - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 60
15.04.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 5334.68
15.04.2016
Булмар МЛ оод - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 504
15.04.2016
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 751.50
15.04.2016
Б.Браун Медикал ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 479.7915.04.2016
Емония Фарматех България ЕООД - гр. София30.03.2016Доставка на медицински изделия - 130
15.04.2016
РСР ЕООД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 68.64
18.05.2016
МТИ ООД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 3615.15
18.05.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 7588.53
18.05.2016
ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 1706.50
18.05.2016
Б.Браун Медикал ЕООД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 719.43
18.05.2016
Емония Фарматех България ЕООД - гр. София27.04.2016
Доставка на медицински изделия - 58.33
18.05.2016
МТИ ООД - гр. София31.05.2016
Доставка на медицински изделия - 5502.40
17.06.2016
Булмар МЛ оод - гр. София31.05.2016
Доставка на медицински изделия - 588
17.06.2016
Б.Браун Медикал ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на медицински изделия - 391.20
17.06.2016
Емония Фарматех България ЕООД - гр. София31.05.2016
Доставка на медицински изделия - 356.67
17.06.2016
МТИ ООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на медицински изделия - 8523.40
19.07.2016
Софарма Трейдинг АД - гр. София
29.06.2016
Доставка на медицински изделия - 4705.2519.07.2016
Булмар МЛ ООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на медицински изделия - 50419.07.2016
Хелмед България ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на медицински изделия - 992
19.07.2016
Емония Фарматех България ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на медицински изделия - 116.66
19.07.2016
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.