arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Телефонен указател

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Телефонен указател
ВЪТРЕШЕН ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА МБАЛ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМНОН“ АД - ГР. ЯМБОЛ
ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ ИЗБЕРЕТЕ 046/682 - И НОМЕРА НА СЪОТВЕТНОТО ОТДЕЛЕНИЕ


№ по ред

Номер

Структура

АДМИНИСТРАЦИЯ

1

200

Изп. директор

2

201

Секретар

3

202

Зам. директор МД

4

203

Главна сестра

5

204

Договорни партньори

6

205

Информация

7

206

Главен счетоводител

8

207

Счетоводство

9

208

Счетоводство

10

209

Kaсa

11

210

Човешки ресурси

12

211

Изчислители

13

212

Статистика

14

213

Шоргова

15

214

Деловодство

16

215

Г. Карагьозов

17

216

Архив и склад

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

18

260

Манипулационна

КДБ

19

261

Диспечер

20

262

Хирургичен кабинет

21

263

Терапевтичен кабинет

22

264

Началник отделение

АГО

23

217

Началник отделение

24

218

Старша сестра

25

219

Приемно

26

220

Приемен кабинет

27

221

Гинекология

28

222

Детско родилно

29

223

Родилна зала

30

224

Родилна зала лек.кабинет

НЕОНАТОЛОГИЯ

31

225

Манипулационна

32

226

Лекарски кабинет

33

227

Старша акушерка

ОВБКЕ

34

228

Началник отделение

35

229

Лекарски кабинет

36

230

Старша сестра

37

231

Интензивен сектор

38

232

Манипулационна

39

233

Д-р Тенев

40

234

Секретар

ОВБГХ

41

235

Началник отделение

42

236

Лекарски кабинет

43

237

Ехограф

44

238

Старша мед. сестра

45

239

Гастроскопски кабинет

46

240

Манипулационна

КОЖНО ОТДЕЛЕНИЕ

47

241

Началник отделение

48

242

Старша сестра

ОФТР

49

243

Началник отделение

50

244

Манипулационна

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

51

245

Лекарски кабинет

52

246

Приемен кабинет

53

247

Старша сестра

54

248

Манипулационна I и II

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

55

249

Началник отделение

56

250

Лекарски кабинет

57

251

Старша сестра

58

252

Манипулационна 2 етаж

59

253

Приемен кабинет

ОАИЛ

60

254

Началник отделение

61

255

Манипулационна

62

256

Лекарски кабинет таван

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

63

257

Д-р Рунков

64

258

Лекарски к-т, манипулационна

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

65

259

Началник отделение

66

265

Секретар и старша сестра

67

266

Хирургична операционна

68

267

Асептична манипулационна

69

268

Септична превързочна, санитари

70

269

Лекарски кабинет 3 етаж

71

270

Лекарски кабинет-таван

УНГ

72

271

Началник отделение

73

272

Ординатори

74

273

Манипулационна

75

274

Операционна

ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

76

275

Манипулационна

77

276

Началник отделение

78

277

Операционна, лекарски кабинет

ОРТОПЕДИЯ

79

278

Началник отделение

80

279

Лекарски кабинет

81

280

Приемен кабинет

82

281

Манипулационна

83

282

Операционна

УРОЛОГИЯ

84

283

Манипулационна

85

284

Операционна

ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ

86

285

Лекарски кабинет

87

286

Старша сестра

88

287

Приемен кабинет

89

288

Манипулационна

ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

90

289

Манипулационна

91

290

Картотека

ПФО

92

291

Началник отделение

93

292

Лекарски кабинет

94

293

Лекарски кабинет д-р Димитров

95

294

Старша сестра

96

295

Бронхоскопски кабинет

97

296

Манипулационна

98

297

Специфичен сектор

ХЕМОДИАЛИЗА

99

298

Манипулационна

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

100

299

Началник отделение

101

300

Манипулационна

102

301

Клинична биохимия

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

103

302

Манипулационна

ОТХ

104

303

Манипулационна

105

304

Началник отделение

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

106

305

Лекарски кабинет, лаборанти

107

306

Скенер

108

307

Ехографски кабинет

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

109

308

Началник отделение

110

309

Лаборатория

111

310

Морга

АПТЕКА

112

311

Началник аптека

113

312

Зала

ТЕЛК

114

313

Заседателна зала

115

314

Картотека

116

315

Сътрудници

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

117

316

Стерилизация

ПЕРАЛНЯ

118

317

Пералня

ПРЕХРАНА

119

318

Прехрана

 

 

 

КОДИРОВЧИЦИ

120

319

Кодировчици ХО, ПФО, ОАИЛ,НО

121

320

Кодировчици ВО, КО, Неон/я, ОФТР

122

321

Кодировчици УО, Орт/я, ДО, ПО

МЦ “ДИАНАМЕД“

120

046/662511

Началник отделение

121

046/662512

Старша сестра

122

046/662513

Каса

123

046/662514

Администратор

124

046/662515

Клинична лаборатория МЦ

125

046/662516

Д-р Димитрова

126

046/662517

Д-р П. Попов

127

046/662538

Д-р Кунева

128

046/662519

Д-р Паскалева

129

046/662520

Д-р Д.Димитрова

130

046/662521

Д-р Табаков

131

046/662532

Д-р Лафчиев

132

046/662533

Д-р Боризанов

133

046/662534

Д-р Папашимов

134

046/662536

Д-р Минева

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

135

336

Лекарски съюз

 

ВЪНШНИ ТЕЛЕФОНИ

 

400

ДКБ

 

600

Главен счетоводител

 

500

Секретар изп. директор

 

66 15 41

Факс  секретар изп. директор

 

66 15 35

интернет

 

62 06 55

Факс ПФО

 

62 06 76

Факс ДП

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.