arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми


уникален код в Портала за обществени поръчки - 00744-2015-0009
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330383235

Тръжна документация за теглене - свали


Тип документФайл за тегленеДата на качване
решениесвали01.12..2015
обявлениесвали01.12.2015
тръжна документациясвали01.12.2015
решение за промяна
свали04.12.2015
нова тръжна документация
свали04.12.2015
протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП
свали19.01.2016

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД" и зададен въпрос от фирма: 
Тъй като при определяне на техническата спецификация за    поз. № 25-24 Микротомни ножчета за Лайка 819 – не е спазено изискването на чл. 32, ал. 2 от ЗОП, според което “Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка...”, а "Лайка 819" е точно определен модел ножчета, ще приемете ли предлагане на еквивалент, както допуска ЗОП?

Ви уведомяваме че е допусната техническа грешка в наименованието на апарата за  поз. № 25-24 и за същия ще бъдат приемани и еквиваленти така както е заложено в ЗОП

П О К А Н А

            На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 29.01.2016 г. от 13.30 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с предмет на поръчката „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми  за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” открита с Решение № 28 от 01.12.2015 г. на Изп. Директор при МБАЛ "Св. Пантелеймон» АД.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 На основание чл. 71, ла. 5 от ЗОП на 25.03.2016 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД, открита с Решение №28 от 01.12.2015 г. на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

 

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за 12 месеца

ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:

15-40

Chrom ID ESBL

петри

40

Опаковка 20 петрита

между „Интер Бизнес 91” ЕООД и „Ридаком” ЕООД

 

и за

 

Номер

Наименование на реактив/консуматив

Мярка

Прогнозно количество от мярката за 12 месеца

ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:

16-1

Шигела флекснер поливалентен

Стъкло

24

 

16-2

Шигела зонеи

Стъкло

24

 

16-3

Шигела флекснер 6

Стъкло

24

 

16-8

Шигела флекснери от 1 до 6,x,y,z

Стъкло

24

 

16-32

Салмонелен поливалентен ОА-ОЕ

Стъкло

12

 

16-33

Салмонелен групов ОА / 1,2/

Стъкло

12

 

16-34

Салмонелен групов ОВ /4,5/

Стъкло

12

 

16-35

Салмонелен групов ОС /6,7,8,/

Стъкло

12

 

16-36

Салмонелен групов ОД /9,12/

Стъкло

12

 

16-37

Салмонелен групов ОЕ / 3,10,15/

Стъкло

12

 

16-38

Салмонелен наситен О 5

Стъкло

4

 

16-39

Салмонелен наситен О 7

Стъкло

4

 

16-40

Салмонелен наситен О 8

Стъкло

4

 

16-41

Салмонелен наситен О 10

Стъкло

4

 

16-42

Салмонелен наситен О 11

Стъкло

4

 

16-56

Салмонелен наситен Н a

Стъкло

4

 

16-57

Салмонелен наситен Н b

Стъкло

4

 

16-58

Салмонелен наситен Н c

Стъкло

4

 

16-59

Салмонелен наситен Н d

Стъкло

4

 

16-60

Салмонелен наситен Н f

Стъкло

4

 

16-61

Салмонелен наситен Н h

Стъкло

4

 

16-62

Салмонелен наситен Н enx

Стъкло

4

 

16-63

Салмонелен наситен Н gm

Стъкло

4

 

16-64

Салмонелен наситен Н i

Стъкло

4

 

16-65

Салмонелен наситен Н k

Стъкло

4

 

16-66

Салмонелен наситен Н lv

Стъкло

4

 

16-67

Салмонелен наситен Н r

Стъкло

4

 

16-68

Салмонелен наситен Н s

Стъкло

4

 

16-69

Салмонелен наситен Н y

Стъкло

4

 

16-70

Салмонелен наситен Н w

Стъкло

4

 

16-71

Салмонелен наситен Н t

Стъкло

4

 

16-72

Салмонелен наситен Н m

Стъкло

4

 

16-73

Салмонелен наситен Н z 6

Стъкло

4

 

16-74

Салмонелен наситен Н z 10

Стъкло

4

 

16-75

Салмонелен наситен Н z 15

Стъкло

4

 

16-76

Салмонелен наситен Н 1,2

Стъкло

4

 

16-77

Салмонелен наситен Н 2

Стъкло

4

 

16-78

Салмонелен наситен Н 5

Стъкло

4

 

16-79

Салмонелен наситен Н 6

Стъкло

4

 

16-80

Салмонелен наситен Н 7

Стъкло

4

 

16-81

Салмонелен наситен Vi

Стъкло

4

 

между „Ридаком” ЕООД и „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД


Тип документФайл за тегленеДата на качване
протокол
свали29.03.2016
решение
свали29.03.2016
решение за ново класиране
свали07.06.2016
Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Перфект Медика ЕООД - гр. Стара Загора - свали11.04.2016
03.05.2016
Елпак Лизинг ЕООД - гр. Варна - свали27.04.2016
03.05.2016
Топ-диагностика ООД - гр. София - свали27.04.2016
03.05.2016
Марвена Диагностика ООД - гр. София - свали 27.04.2016
03.05.2016
Ди Ем Джи Клиник ООД - гр. София - свали 28.04.2016
03.05.2016
Медикъл Имидж ООД - гр. София - свали
28.04.2016
03.05.2016
АА Медикъл България ООД - гр. София - свали 03.05.2016
27.05.2016
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД - гр. София - свали 03.05.2016
27.05.2016
Аквахим АД - гр. София - свали 03.05.2016
27.05.2016
Пи Кей Сайънтифик ЕООД - гр. София - свали 03.05.2016
27.05.2016
Ридаком ЕООД - гр. София - свали03.05.2016
27.05.2016
Елта 90М ООД - гр. София - свали03.05.2016
27.05.2016
Билмед ЕООД - гр. София - свали03.05.2016
27.05.2016
Диасистемс ЕООД - гр. София - свали16.05.2016
01.06.2016
Медицинска Техника Инженеринг ООД - гр. София - свали16.05.2016
01.06.2016
Данс Фарма ЕООД - гр. София - свали16.05.2016
01.06.2016
Интер Бизнес 91 ЕООД - гр. София - свали20.05.2016
01.06.2016
Гамидор България ООД - гр. София - свали20.05.2016
01.06.2016
Име на фирматаДата на връщане на гаранциятаОснованиеДата на публикуване
Перфект Медика ЕООД - гр. Стара Загора15.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП15.04.2016
Ел Диагностик ЕООД - гр. София
22.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП22.04.2016
Елпак Лизинг ЕООД - гр. Варна 28.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП28.04.2016
Топ-диагностика ООД - гр. София28.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП28.04.2016
Медикъл Имидж ООД - гр. София28.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП28.04.2016
Ди Ем Джи Клиник ООД - гр. София 28.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП28.04.2016
Марвена Диагностика ЕООД - гр. София 03.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП03.05.2016
Ди Ем Джи Клиник ООД - гр. София 28.04.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП28.04.2016
АА Медикъл България ООД - гр. София 05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД - гр. София 05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Аквахим АД - гр. София 05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Пи Кей Сайънтифик ЕООД - гр. София05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Ридаком ЕООД - гр. София 05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Елта 90М ООД - гр. София05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Билмед ЕООД - гр. София05.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП05.05.2016
Диасистемс ЕООД - гр. София17.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП17.05.2016
Медицинска Техника Инженеринг ООД - гр. София17.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП17.05.2016
Лабекс Инженеринг ООД - гр. София
17.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП17.05.2016
Данс Фарма ЕООД - гр. София17.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП17.05.2016
Интер Бизнес 91 ЕООД - гр. София26.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП26.05.2016
Гамидор България ООД - гр. София 20.05.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП20.05.2016
Грин БГ - гр. София
Задържана гаранция за участие поради отказ да сключи договорИме на фирматаДата на плащанетоОснование за плащане и размер в лева без ДДСДата на публикуване
Елпак Лизинг ЕООД - гр. Варна31.05.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 52.83
17.06.2016
Топ-диагностика ООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 55317.06.2016
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 19246.4819.07.2016
Елпак Лизинг ЕООД - гр. Варна
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 806.08 19.07.2016
Топ Диагностика ООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 746.6019.07.2016
Пи Кей Сайънтифик ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 26019.07.2016
Аквахим АД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 150
19.07.2016
Бул Био - НЦЗПБ ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 546.50
19.07.2016
"Интербизнес'91" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 19.07.2016
"Данс Фарма" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 339.40
19.07.2016
"МТИ" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 43519.07.2016
"Диасистемс" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 191.40
19.07.2016
"Билмед" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 988
19.07.2016
"Елта 90М" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 29
19.07.2016
"Ридаком" ЕООД - гр. София
29.06.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 1435.15
19.07.2016

 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2024 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.