arrow140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон arrow Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД

Основно меню
140 Години МБАЛ Св. Пантелеймон
Поздравления по повод 140 години МБАЛ
Места за специализанти за 2020 година, финансирани от държавата
Свободни длъжности за специализанти
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НСОМБАЛ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обяви
Начало
Акредитация 2016
Ръководство
Телефонен указател
Търгове МЦ Дианамед - 2001 ЕООД
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Търг на недвижими имоти
Обява за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2018
Обява за Доставка на лаб. реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД 2019
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ

 

 
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми - МЦ „Дианамед 2001” ЕООД

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол

преписка - 01341-2015-0001
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330393633

Тръжна документация за теглене - свали


Тип документФайл за тегленеДата на качване
решениесвали04.12.2015
обявлениесвали04.12.2015
тръжна документациясвали04.12.2015
протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОПсвали05.01.2016П О К А Н А

            На основание чл. 69a, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 11.01.2016 г. от 13.30 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка от открита процедура по реда на ЗОП с възложител МЦ „Дианамед - 2001” ЕООД гр.Ямбол и с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед - 2001” ЕООД, открита с Решение №2 от 04.12.2015 г.

            Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

            За повече информация може да позвъните на телефон 046/682268 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

 
Тип документФайл за тегленеДата на качване
протокол на комисията
свали28.01.2016
решениесвали28.01.2016
решение за ново класиранесвали03.05.2016
Име на фирматаДата на сключване на договораДата на публикуване
Ридаком ЕООД - гр. София - свали18.02.2016
23.02.2016
Медицинска Техника Инженеринг ООД - гр. София - свали19.02.2016
23.02.2016
Интер Бизнес 91 ЕООД - гр. София - свали19.02.2016
23.02.2016
Диасистемс ЕООД - гр. София - свали19.02.2016
23.02.2016
Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна - свали22.02.2016
23.02.2016
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора - свали29.02.2016
10.03.2016
Медикъл Имидж ООД - гр. София - свали29.02.2016
10.03.2016
Билмед ЕООД - гр. Варна - свали29.02.2016
10.03.2016
Гамидор България ООД - гр. София - свали15.03.201616.03.2016
Ридаком ЕООД - гр. София - свали14.06.2016
16.06.2016


Име на фирматаДата на връщане на гаранциятаОснование
Ридаком ЕООД - гр. София19.02.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Медицинска Техника Инженеринг ООД - гр. София22.02.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Интер Бизнес 91 ЕООД - гр. София22.02.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Диасистемс ЕООД - гр. София22.02.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Елпак-лизинг ЕООД - гр. Варна23.02.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора01.03.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Медикъл Имидж ООД - гр. София01.03.2016чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Билмед ЕООД - гр. Варна01.03.2016чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Гамидор България ООД - гр. София
16.03.2016
чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП
БГ Мед ООД
гаранцията за участие е задържана поради отказ на фирмата да сключи договорИме на фирматаДата на плащанетоОснование за плащане и размер в лв. без ДДС
Билмед ЕООД - гр. Варна
29.03.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 325
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора
29.03.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 1047.10
Елпак ЕООД
29.03.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 183.33
Билмед ЕООД - гр. Варна27.04.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 195
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора20.04.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 70
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора27.04.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 225
Медикъл Имидж ООД - гр. София20.04.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 3745
Перфект Медика ООД - гр. Стара Загора31.05.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 369.55
Медицинска Техника Инженеринг ООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 177.50
Медикъл Имидж ООД - гр. София31.05.2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи - 3525
 
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Търг за ваучери
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура
Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ
Профил на купувача - Общи документи
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло в МБАЛ “Св. Пантелей
Публична покана за доставка на дезинфектанти - прекратена
Публична покана за доставка на дезинфектанти
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Договаряне без обявление за Доставка на лекарствени средства
Публична покана за доставка на горива
Публична покана за Доставка на горива
Доставка на медицински изделия
Публична покана за физическа охрана
Договаряне без обявление за Доставка на лабораторни реактиви и консумативи
Изпълнение на строително-монтажни работи, чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми
Доставка на лекарствени средства 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за поддръжка на медицинска апаратура 2016
Публична покана за извършване на транспортни услуги
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр.Ямбол
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2016
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2016-2017 - 2 търг
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура
Публична покана за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за медицинска апаратура 20
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелей
Обява за доставка на дезинфектанти 2016-2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна ангиографска система тип С-рамо с плоско
Договаряне без предварително обявление за Доставка на лекарствени средства 2016 г.
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол
Договаряне без предварително обявление за доставка на лабораторни реактиви и консумативи 2016
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци» за нуждите на МБАЛ «Св. Пантеле
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2017/2018
ОБЯВА ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2017
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2017-2018
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2017
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови парен стерилизатор, стерилизатор за нискотемпера
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2017
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2017
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, 10 СТЕРИЛНИ ЕДИНИЦИ
ПАРНО-ВАКУУМЕН СТЕРИЛИЗАТОР, СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ЕТИЛЕН ОКСИДНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ и СТЕРИЛИ
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон АД - гр.Ямбол 2017-2018
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2018-2019
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2018/2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон 2018-2019
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2018
Oбява за доставка на мед. формуляри, канцеларски м-ли и хартия за мед. апаратура 2018
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ Ямбол
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2018
Пряко договаряне - Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 2018-2019
Доставка на хемодиализни апарати и водоочистваща система за нуждите на МБАЛ \"Свети Пантелеймон – гр
Търг за ваучери, напитки за персонала и подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА С ДОП ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 20
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020 - 2
Приготвяне на болнична храна за лежащо болни по диети в МБАЛ “Св. Пантелеймон-Ямбол” – АД 2019
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ 2019-2020
Изпиране, изглаждане и репаратура при нужда на болнично бельо и работно облекло 2019
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ \"Св. Пантелеймон-Ямбол\" 2019-2020
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми 2019/2020
Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ \"Свети Пантелеймон-Ямбол\" АД, гр. Ямбол
Ценоразпис медицински услуги МБАЛ и МЦ
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя рентгенова система тип C-рамо
Обява за «Доставка на дезинфектанти» 2019
Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД 2019-2020

 

Designed by PixelBunyiP
(C) 2021 МБАЛ \\
Joomla! е безплатен софтуер под GNU/GPL лиценз.

Warning: include(/var/spool/count.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/prostak/public_html/index.php on line 252

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/spool/count.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/share/pear') in /home/prostak/public_html/index.php on line 252